Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer


Sådan kommer du i kontakt med vandværk, bestyrelse og administration:

e-mail: vand@taulovvand.dk

Vagttelefon: 75 56 22 81

Formand og vandværkspasser
Peter Storgaard
Jens Thuesensvej 44, 7000 Fredericia
Tlf. 40 25 11 81

Administrative henvendelser (opkrævninger, flytninger m.v. - flytninger se selvbetjening):
Vandværkernes EDB
Højmarksvej 26, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 32 55

e-mail: post@vand-edb.dk

Næstformand 
Flemming Nissen
Nebelgårdsvej 65, 7000 Fredericia

Kasserer (betaling af regninger)
Anne Birthe Vestergaard
Højgårdsvej 9, 7000 Fredericia
 
Sekretær Gitte Møller
C.F. Tietgensvej 26, 7000 Fredericia

Peter Holm
Højgårdsvej 28, 7000 Fredericia

Søren Overgaard
Taulov Kirkevej 18, 7000 Fredericia
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lars Vesterholm
Jens Thuesensvej 42 B, 7000 Fredericia

Forside Minimer

Vandforsyning

Regulativ

Taulov Vandværk har et fællesregulativ med en række øvrige vandværker i Fredericia Kommune.
Klik her for at se
 regulativet.

Nyheder:

Vi har nu modtaget prøveresultat af det meget medieomtalte pesticid Desphenyl-Chloridazon. Vi kan berolige alle vore forbrugere med at der ikke er målbare mængder af pesticidet i vandet fra Taulov Vandværk. Se eventuelt selv resultaterne af vandprøverne fra Taulov Vandværk under menupunktet "Information" - "Seneste Vandanalyser".

Vi har været er i gang med renovering og vedligeholdelsesarbejder på vandværket. Vi har fået udskiftet vort udpumpningsanlæg, fået udført betonvedligeholdelse i den ældste drikkevandstank og vi har også fået udskiftet vores forældede styretavle med en topmoderne. Alt er heldigvis forløbet planmæssigt.

I 2018 skal vi have nyt beluftningsanlæg, hvor vi sikrer en bedre filtrering af den luft som bruges til iltningen. I samme omgang udvides vandværksbygningen, og forsynes med nyt tag.

Der blev afholdt generalforsamling den 15. marts 2017.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Peter Storgaard som formand, Flemming Nissen som næstformand, Anne Birthe Vestergaard som kasserer og Gitte Møller som sekretær. For yderligere bestyrelsesmedlemmer se listen. 
Referat og regnskab kan ses ved at trykke på "Om vandværket" - øverst på siden. 


INFO OM VANDVÆRKET

Vandværket er privat og forbrugerejet. Der afholdes hvert år generalforsamling i første kvartal, normalt i marts måned.

Taulov Vandværk A.m.b.A. leverer vand til cirka 650 forbrugere i Taulov.
Vandværket udpumper ca. 80.000 m3 årligt til vore forbrugere.

Vandværkets forsyningsområde er primært den gamle del af Taulov, C.F. Tietgensvej og Eske Hedegårds Vej i industriområdet, området omkring Tavlhøj og det "nye" boligområde på vestsiden af Taulov Kirkevej (undtaget Humlehaven).

Børup Vandværk leverer vand til resten af området på sydsiden af motorvejen.

Tre-For leverer vand til det "nye" industriområde.

------------------------

Forside Minimer
Vandværket i mere end 75 år

Taulov Vandværk leverer rent vand til cirka 650 forbrugere i Taulov, hvilket vi har gjort i mere end 75 år.

Vandet, der kommer ud af vandhanen, er karakteriseret som middelhårdt vand.  

Der foretages jævnligt analyser af drikkevandet for at sikre kvaliteten. Analyserne udføres af Eurofins og de tages både på vandværket og hos forbrugere.

Copyright 2011 Rambøll Danmark A/S